Organizatorzy:

Konferencja nt.Neuroblastoma
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Instytut Pediatrii UJ CM

Centrum Szkolenia Podyplomowego UJ CM
 
Spotkanie Polskiej Pediatrycznej Grupy Ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Biuro organizacyjne:
Symposium Cracoviense
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl

 
Sponsorzy